Tehtud tööd aastate kaupa

2018

2017

 • Andri-Peedo 500-kohaline kitsefarm
 • Nopri Talumeierei OÜ 179-kohaline robotlaut
 • Adavere Agro OÜ vasikalaut
 • Kaera-Jüri 127-kohalise robotlauda pikendus
 • Saaremaa Veisekasvatus OÜ 216-kohaline Kogula ammelaut I-II
 • Muhu Farmid OÜ 575-kohaline nuumpullilaut ja kaalumisala
 • Muraka Farm OÜ 161-kohaline robotlaut
 • Muuga Agro OÜ 285-kohaline ühissulgudega noorloomalaut I-II
 • Tammikus OÜ poegimislaut
 • Lepikus OÜ 296-kohaline lüpsilaut
 • Laatre Piim AS 240-kohaline erivajadustega laut
 • Laatre Piim AS vasikalaut
 • Saare Saba ja Sarved OÜ 258-kohaline Kõrkküla robotlaut ja poegmisala
 • Kõljala Põllumajanduslik OÜ 500-kohaline lüpsilaut
 • Koigi OÜ robotkarusselli liikumisteede lahendused
 • Raufarm OÜ, 445-kohaline noorkarjalaut
 • Viskla Farmer OÜ, I-III ja kaalumisala
 • Remmelgamaa OÜ lüpsilaut ja noorloomalauda laiendus
 • Surju PM lüpsilauda rekonstrueerimine
 • Trovador OÜ poegmislaut
 • Mihkli talu lõaspidamislauda rekonstrueerimine

2016

2019

 • Weiss OÜ, Vahtra 500-kohaga lüpsikarusseliga farm II etap
 • Triigi Farmer OÜ, 392-kohalise lüpsiplatsiga farm
 • Triigi Farmer OÜ, 410-kohalise noorloomalauda rekonstrueerimine
 • Paunvere Agro OÜ, Tiidu 300-kohalise noorloomalauda rekonstrueerimine
 • Paunvere Agro OÜ, Järvepera 152-kohalise poegimis-ja vasikalaut
 • Väimela OÜ, 236-kohaline robotlüpsifarm
 • Külmsoo OÜ, 140-kohaline noorloomalaut
 • Forevi OÜ, 225-kohaline noorloomalaut
 • Nopri Talumeierei OÜ, 337-kohalise robotlüpsilauda lõpu etapp
 • Hiiumaa Agro OÜ, robotlüpsilauda laiendus
 • Peri põllumajanduslik OÜ, Himmaste noorloomalauda rekonstrueerimine
 • Karja OÜ, noorloomalauda rekonstrueerimise I etapp
 • Koigi OÜ, Lüpsirobotkaruselliga farmi, käiguteede renoveerimine
 • Muuga PM, noorloomalauda laienduse rekonstrueerimine
 • Diner OÜ, 126 kohalise lüpsilauda laiendus
 • Kaska-Luiga Talu noorloomafarmi piirete tootmine
 • Rannu Mõis, lüpsiplatsi postide renoveerimine
 • Trovador OÜ, noorloomalauda rekonstrueerimise laiendus
 • Venevere OÜ, Küüniala rekonstrueerimine noorloomadele
 • Oomiste Agro OÜ, Lihaveistefarm
 • Saaremaa Mägiveis, lihaveisefarmi rekonstrueerimine
 • Sandla Karjamõis, Lihaveisefarmi rekonstrueerimine ja väliala
 • Saariku talu, Lihaveisefarm
 • Niemennenä OY, Soome lihaveiselauda sisustus
 • Markku Niemelä, Soome lihaveiselauda kompleksi sisustus
 • Forevi OÜ, Noorloomafarmi metallkonstrukstioon
 • Sandla Karjamõis sõnnikuhoidla metallkonstruktsioon
 • Põlgaste viljahoidla fermid
 • Tõrvandi katlamaja metallkarkass
 • Ülenurme katlamaja metallkarkass
 • Helme konteinerkatlamaja